Absinthe Xuất xứ Châu Âu

Absinthe Xuất xứ Châu Âu

THINK DIFFERENT, THINK ARTIST

Thưởng thức Absinth như thế nào

Absinth là loại rượu chưng cất có hương vị mạnh, độ cồn cao và bởi thế không nên uống thẳng (trừ khi bạn rõ khả năng của mình). Thay vào đó, việc làm nhẹ độ mạnh của rượu đi bằng một vài phương pháp khác nhau được coi là “nghi thức rượu Absinth” hay còn gọi là “ngón nghề bắt tiên”. “Bắt tiên” chính là cách nói lóng khi thưởng thức Absinth ở Châu Âu.

Trả lời