HILL’S ABSINTH

Sản phẩm đã được sử dụng trong lễ khánh thành bảo tàng Picasso tại Münster. Với sự kết hợp từ cây hồi, cây thì là và ngải đắng được kết hợp theo phương thức bí truyền của gia đình Radomil Hill từ năm 1920 đã mang Absinth trở lại với thị trường thế giới. Hill Absinth không những được trao tặng 4 sao bởi tạp chí Class uy tín mà còn được tin tưởng bởi những người trong giới mộ điệu. Nó chỉ có khoảng 3mg/kg Thujone nhưng cũng rất mạnh mẽ.
Sản phẩm thích hợp sử dụng khi ướp lạnh, với nghi thức đốt cùng với đường viên. Ngoài ra cũng được dùng trong pha chế điển hình là Cocktail B55.

Danh sách sản phẩm
Đóng

Hill Absinth

 • SUICIDE SUPER STRONG CANNABIS
  In Stock
 • SUICIDE SUPER STRONG
  In Stock
 • SUICIDE GOTHIC
  Out of stock
 • SUICIDE RED CHILI
  In Stock
 • SUICIDE CLASSIC
  In Stock
 • HILL’S ABSINTH VERTE
  Out of stock
 • HILL’S ABSINTH
  Out of stock

Euphoria Absinth

 • EUPHORIA ORIGINAL
  In Stock
 • EUPHORIA BLACK
  In Stock
 • EUPHORIA CANNABIS
  Out of stock
 • EUPHORIA 80
  In Stock

Other absinth

 • ABSINTHIUM BOHEMICUM
  In Stock

Accessories

 • ABSINTH SPOON
  Out of stock

đăng ký

nhận tin

  * Chúng tôi không cung cấp sản phẩm cho người chưa đủ 18 tuổi