RUM

AUSTRIAN EMPIRE
NAVY RUM

Bao gồm các loại Rum khác nhau mang những nét đặc trưng riêng biệt cách độc đáo, được tạo ra bởi những nhà pha chế bậc thầy nổi tiếng trên thế giới từ Cộng hoà Dominican, Guatemale, Barbados và Pháp.