Absinthe Xuất xứ Châu Âu

Absinthe Xuất xứ Châu Âu

THINK DIFFERENT, THINK ARTIST

Cầm một chai Absinth tu một hơi?

Chưa bao giờ thấy một thằng bợm rượu nào ở trời Âu, dám đưa một chai Absinth lên miệng mà tu một hơi như tu một chai Whisky Scotland cả! Phải rồi! Nói chính xác thì như thế nào nhỉ? Chỉ có thể dùng cụm từ “Fast and Furious” để mô tả. Đích thực là quá nhanh và quá nguy hiểm.

Trả lời