Absinthe Xuất xứ Châu Âu

THINK DIFFERENT, THINK ARTIST

"

Chưa bao giờ thấy một thằng bợm rượu nào ở trời Âu, dám đưa một chai Absinth lên miệng mà tu một hơi như tu một chai Whisky Scotland cả!

THIÊN ĐƯỜNG HAY ĐỊA NGỤC
THÌ CHỈ CÓ CHÚA MỚI BIẾT

Thiên đường hay địa ngục thì có chúa mới biết. Vì phần nhiều nó phụ thuộc vào tâm trạng đầu vào của bạn. Bởi vậy nó không khác gì ma túy đá trong thế giới của Estacy là mấy đâu (JUST KIDDING). Có điều là Absinthe vẫn bị phỉ báng mặc dù chưa bao giờ được chứng minh là có bất kỳ mối nguy hiểm nào hơn so với rượu mạnh thông thường.
Các nghiên cứu gần đây đã cho thấy “sự nguy hại của Absinthe đối với hệ thần kinh” đã được nổ và bơm vá quá mức cần thiết.
Anyway! Let drink to feelings of temptation!

____
ABSINTHE – XUẤT XỨ CHÂU ÂU
ĐƠN VỊ PHÂN PHỐI ABSINTH LỚN NHẤT VIỆT NAM
📞 Hotline: O9O4 219 29O – O982 334 59O
🌏 Fanpage: www.facebook.com/absinth.store
#absinth #absinthexuatxuchauau #hill #euphoria #artisia #vodka #cannabis #absinthspoon #greenfairy #nangtienxanh #absinthiumbohemicum #absinthstories

Cầm một chai Absinth tu một hơi
* Ảnh bìa: Absinthium Bohemicum