Absinthe Xuất xứ Châu Âu

THINK DIFFERENT, THINK ARTIST

Cách thưởng thức Absinth 4

Bây giờ chúng ta hãy xem làm sao để thưởng thức thức uống này theo cách phổ biến một cách chính xác nhất. Absinth không bao giờ được phục vụ theo dạng một “shot”, về cơ bản sẽ được pha với nước. Hãy chú ý vì không dễ như bạn nghe nói đâu. Có một vài cách để thưởng thức Absinth như sau…

Danh sách sản phẩm
Đóng

Hill Absinth

 • SUICIDE SUPER STRONG CANNABIS
  In Stock
 • SUICIDE SUPER STRONG
  In Stock
 • SUICIDE GOTHIC
  Out of stock
 • SUICIDE RED CHILI
  In Stock
 • SUICIDE CLASSIC
  In Stock
 • HILL’S ABSINTH VERTE
  Out of stock
 • HILL’S ABSINTH
  Out of stock

Euphoria Absinth

 • EUPHORIA ORIGINAL
  In Stock
 • EUPHORIA BLACK
  In Stock
 • EUPHORIA CANNABIS
  Out of stock
 • EUPHORIA 80
  In Stock

Other absinth

 • ABSINTHIUM BOHEMICUM
  In Stock

Accessories

 • ABSINTH SPOON
  Out of stock

đăng ký

nhận tin

  * Chúng tôi không cung cấp sản phẩm cho người chưa đủ 18 tuổi